مطلع سخن: دکتر سیدمحمدهادی حسینی؛ دانلود

ویژه برنامه‌ی یادروز ۱۳۹۹: دانلود

  • آیین رونمایی از پوستر و نشست خبری اعلام برنامه‌های بیست‌وچهارمین یادروز حافظ و مراسم گل‌افشانی مزار حافظ شیرازی: دانلود
  • آیین گشایش بیست‌وچهارمین یادروز حافظ: دانلود
  • نشست‌های علمی بیست‌وچهارمین یادروز حافظ: دانلود
  • انتشار بیست‌وچهارمین شماره از مجله‌ی علمی‌تخصصی حافظ‌پژوهی: دانلود

اخبار مرکز: دانلود

  • نگرش معنوی حافظ؛ صدیق قطبی.

درگه اهل هنر: دانلود

  • دو اثر نقاشیخط از استاد علی‌رضا کریم‌پور.

مقاله: دانلود

  • تاریخ سرودن دو غزل حافظ: منصور پایمرد.

کیمیای صحبت: دانلود

  • گفت‌وگوی اختصاصی با استاد دکتر سعید حمیدیان.

معرفی کتاب: دانلود

  • ایدئولوژی و ادبیات؛ بررسی تطبیقی اندیشه‌های حافظ، مولوی، خیام، شاملو و فروغ، اثر محمدهاشم اکبریانی: به روایت دکتر محمدحسین امانت.

پیام آشنا: دانلود

  • Sagacious Thought and Brahmin’s opinion: دکتر منیژه عبدالهی.

پیام مدیر مرکز حافظ‌شناسی درپی درگذشت استاد محمدرضا شجریان: دانلود

*دریافت کل نشریه‌ی آینه‌دار جمال ۷، پاییز ۱۳۹۹: دانلود