مطلع سخن: دکتر کاووس حسن‌لی؛ دانلود

اخبار مرکز:

  • نخستین جشنواره‌ی داستانی حافظ: دانلود
  • درنگی در مداحی‌های حافظ: دکتر ایرج شهبازی؛ دانلود
  • منطق تصویر در شعر حافظ: دکتر رحیم کوشش؛ دانلود
  • تصویب دو پژوهانه‌ی جدید در مرکز حافظ‌شناسی: پژوهانه‌ی خانواده‌ی صحرائیان؛ دانلود

مقاله: دانلود

  • دو مقاله‌ی کوتاه در پیوند با حافظ «خواجه» و «عبوس زهد»: دکتر رضا رستگاری.

معرفی کتاب: دانلود

  • گنجینه‌ی عرفان: شرح غزل‌های حافظ، اثر دکتر محمد معین، به کوشش دکتر مهدخت معین و سهیلا امیرقاسم‌خوانی: به روایت سعیده رضازاده.

کیمیای صحبت: دانلود

  • گفت‌وگوی اختصاصی با استاد دکتر میرجلال‌الدین کزازی.

پیام آشنا: دانلود

  • Love and Death in Hafez’s Poetry based on the Hades Archetyp: دکتر منیژه عبدالهی.

ضمیمه‌ی نوروز ۱۴۰۰: دانلود

*دریافت کل نشریه‌ی آینه‌دار جمال ۸، زمستان ۱۳۹۹: دانلود