ویژه‌برنامه‌های مرکز حافظ‌شناسی به‌مناسبت بیست‌وپنجمین یادروز حافظ (مهر ۱۴۰۰)

اعلام ویژه‌برنامه‌های مرکز حافظ‌شناسی به‌مناسبت بیست‌‌وپنجمین یادروز حافظ