شب پایانی ویژه‌برنامه‌های مرکز حافظ‌شناسی به‌مناسبت بیست‌وپنجمین یادروز حافظ

پنجمین شب از ویژه‌برنامه‌های مرکز حافظ‌شناسی به‌مناسبت یادروز حافظ

ویژه‌برنامه‌ی سخنرانی‌های علمی هنری یادروز حافظ در ۲۱مهرماه

پروفسور حجابی کرلانگیچ، دارنده‌ی ششمین نشان درجه‌ی یک علمی حافظ‌شناسی

سخنرانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مراسم اعطای ششمین نشان درجه‌ی یک علمی حافظ‌شناسی

اعطای ششمین نشان درجه‌ی یک علمی حافظ‌شناسی به پروفسور حجابی کرلانگیچ

ششمین برنده نشان درجه یک علمی مرکز حافظ‌شناسی چه کسی است؟

خبر تکمیلی جشنواره‌ی داستان‌نویسی حافظ

اختتامیه‌ی جشنواره داستانی حافظ همزمان با ویژه‌برنامه‌های بیست‌وپنجمین یادروز حافظ برگزار شد

بیانیه‌ی هیأت داوران نخستین جشنواره‌ی داستان حافظ