مطلع سخن: دکتر سید محمدهادی حسینی؛ دانلود

اخبار مرکز: 

  • ساخت بنای مرکز حافظ‌شناسی؛ طراحی بنای مرکز حافظ‌شناسی به یکی از معماران شاخص و نامدار کشور واگذار شد: دانلود
  • پیداشدن نسخه‌ی قدیمی دیوان حافظ در آمستردام هلند: دانلود
  • سومین پژوهانه‌ی کرسی پژوهشی حافظ؛ پژوهانه‌ی دکتر زهرا رنجبری: دانلود

نشست‌های فرهنگی: دانلود

  • حافظ و مسئله‌ی ترجمه‌پذیری غزلیات با تکیه بر ترجمه‌های آلمانی: دکتر فریده پورگیو، دکتر حسن نکوروح.

مقاله:دانلود

  • کار سبک‌باران؛ «خوش‌روانی» نزد حافظ (رهیافتی معناـ زیباشناختی): دکتر سیدفرشید سادات‌شریفی.

کیمیای صحبت: دانلود

  • گفت‌وگوی اختصاصی با استاد دکتر اصغر دادبه.

معرفی کتاب: دانلود

  • زندگی حافظ شیرازی بر پایه‌ی اشعار نشانه‌دار تاریخی دیوان، اثر منصور پایمرد: به روایت دکتر سمیرا بختیاری‌نسب.

* دریافت کل نشریه‌ی آینه‌دار جمال ۴، زمستان ۱۳۹۸: دانلود