مطلع سخن: دکتر کاووس‌حسن‌لی؛ دانلود

اخبار مرکز:

  • موضوع علمی بیست‌وچهارمین یادروز حافظ؛ «بررسی و نقد کارنامه‌ی حافظ‌پژوهی»: دانلود
  • انتشار مجموعه‌ی «درخت‌دوستی بنشان»: دانلود
  • انتشار بیست‌و سومین شماره‌ی مجله‌ی تخصصی حافظ‌پژوهی: دانلود

مقاله:

  • اسطوره‌آفرینی‌های حافظ؛ دکتر ابوالقاسم اسماعیل‌پور مطلق: دانلود
  • رندان عافیت‌سوز: مدخلی بر تشابهات و تمایزات فکری ابوالمعلاء معری و حافظ شیرازی؛ دکتر محمدرضا خالصی: دانلود

کیمیای صحبت: دانلود

  • گفت‌وگوی اختصاصی با استاد دکتر محمد استعلامی.

معرفی کتاب: دانلود

  • فرهنگ مردم شیراز در دوره‌ی سعدی و حافظ، اثر دکتر ابراهیم اکبری؛ دکتر مدینه کرمی؛ دکتر فرزانه معینی و دکتر انسیه هاشمی قلاتی: به روایت دکتر امیر مهرابی.

*دریافت کل نشریه‌ی آینه‌دار جمال ۵، بهار ۱۳۹۹: دانلود