«نسبت شعر حافظ با نیازهای امروز» موضوع علمی یادروز حافظ ۱۴۰۱

پیام تسلیت مرکز حافظ‌شناسی در پی درگذشت استاد دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن

انتشار مجله‌ی حافظ‌پژوهی، بهار و تابستان ۱۴۰۱

آموزش درست‌خوانی و شرح و توضیح غزل‌های حافظ

آموزش درست‌خوانی و شرح و توضیح غزل‌های حافظ

درگذشت دانشمند فرزانه و استاد بی‌بدیل زبان و ادبیات فارسی «دکتر اکبر نحوی»

ششمین برنده نشان درجه یک علمی مرکز حافظ‌شناسی چه کسی است؟

خبر تکمیلی جشنواره‌ی داستان‌نویسی حافظ

بیانیه‌ی هیأت داوران نخستین جشنواره‌ی داستان حافظ

ویژه‌برنامه‌های مرکز حافظ‌شناسی به‌مناسبت بیست‌وپنجمین یادروز حافظ (مهر ۱۴۰۰)