آموزش درست‌خوانی، شرح و توضیح غزل‌های حافظ

نشست‌های علمی بین‌المللی بیست‌وهفتمین یادروز حافظ (۲۰مهر ۱۴۰۲)

آموزش درست‌خوانی و شرح و توضیح غزل‌های حافظ

«حافظ و نیاز امروز بشر»؛ موضوع علمی یادروز حافظ ۱۴۰۲

آموزش درست‌خوانی و شرح و توضیح غزل‌های حافظ

نخستین کارگاه آموزشی مرکز حافظ‌شناسی با همکاری انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه

آموزش درست‌خوانی، شرح و توضیح غزل‌های حافظ

آموزش درست‌خوانی، شرح و توضیح غزل‌های حافظ

هشتادوسومین دوره‌ی کلاس‌های آموزش درست‌خوانی، شرح و توضیح غزل‌های حافظ؛ دوره‌ی پاییز