حافظ در گسترۀ جغرافیایی ایران؛ موضوع محوری یادروز حافظ ۱۴۰۳

پیام تسلیت مرکز حافظ‌شناسی به مناسبت درگذشت زنده‌یاد دکتر عبدالعزیز شبانی

پیام تسلیت مرکز حافظ‌شناسی در پی درگذشت زنده‌یاد دکتر احمد مدنی

آموزش درست‌خوانی، شرح و توضیح غزل‌های حافظ

آموزش درست‌خوانی، شرح و توضیح غزل‌های حافظ

نشست‌های علمی بین‌المللی بیست‌وهفتمین یادروز حافظ (۲۰مهر ۱۴۰۲)

آموزش درست‌خوانی و شرح و توضیح غزل‌های حافظ