هشتادوسومین دوره‌ی کلاس‌های آموزش درست‌خوانی، شرح و توضیح غزل‌های حافظ؛ دوره‌ی پاییز

برگزاری دوره‌های تخصصی حافظ‌پژوهی در اندیشکده حافظ

پیام تسلیت مرکز حافظ‌شناسی در پی درگذشت شاعر بلندآوازه و حافظ‌شناس برجسته هوشنگ ابتهاج

اجرای طرح «حافظ و هنرمندان» در مرکز حافظ‌شناسی

آموزش درست‌خوانی و شرح و توضیح غزل‌های حافظ

«نسبت شعر حافظ با نیازهای امروز» موضوع علمی یادروز حافظ ۱۴۰۱

پیام تسلیت مرکز حافظ‌شناسی در پی درگذشت استاد دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن

انتشار مجله‌ی حافظ‌پژوهی، بهار و تابستان ۱۴۰۱

آموزش درست‌خوانی و شرح و توضیح غزل‌های حافظ

آموزش درست‌خوانی و شرح و توضیح غزل‌های حافظ