درگذشت دانشمند فرزانه و استاد بی‌بدیل زبان و ادبیات فارسی «دکتر اکبر نحوی»

ششمین برنده نشان درجه یک علمی مرکز حافظ‌شناسی چه کسی است؟

خبر تکمیلی جشنواره‌ی داستان‌نویسی حافظ

بیانیه‌ی هیأت داوران نخستین جشنواره‌ی داستان حافظ

ویژه‌برنامه‌های مرکز حافظ‌شناسی به‌مناسبت بیست‌وپنجمین یادروز حافظ (مهر ۱۴۰۰)

اعلام ویژه‌برنامه‌های مرکز حافظ‌شناسی به‌مناسبت بیست‌‌وپنجمین یادروز حافظ

آموزش درست‌خوانی و شرح و توضیح غزل‌های حافظ

تصویب پژوهانه‌ای دیگر در مرکز حافظ‌شناسی