آیین گشایش هفته‌ی جهانی بزرگداشت حافظ شیرازی و رونمایی از پوستر یادروز حافظ

مرکز حافظ‌شناسی، آیین رونمایی و نقد کتاب «حافظ و رود جادو» را برگزار می‌کند

تاثیر اندیشه‌های ابن‌عربی بر حافظ و شیراز عصر او

نشست «جام می خون دل؛ درنگی بر تقابل گفتمانی حافظ و غزالی»

نشست بررسی و نقد کتاب «زندگی حافظ شیرازی؛ برپایه‌ی اشعار نشانه‌دار تاریخی دیوان»

نشست «فیلم‌نامه‌های پویانمایی با اقتباس از تک‌بیت‌های غزلیات حافظ»

شب پایانی ویژه‌برنامه‌های مرکز حافظ‌شناسی به‌مناسبت بیست‌وپنجمین یادروز حافظ

پنجمین شب از ویژه‌برنامه‌های مرکز حافظ‌شناسی به‌مناسبت یادروز حافظ

ویژه‌برنامه‌ی سخنرانی‌های علمی هنری یادروز حافظ در ۲۱مهرماه