نشست «جام می خون دل؛ درنگی بر تقابل گفتمانی حافظ و غزالی»

نشست بررسی و نقد کتاب «زندگی حافظ شیرازی؛ برپایه‌ی اشعار نشانه‌دار تاریخی دیوان»

نشست «فیلم‌نامه‌های پویانمایی با اقتباس از تک‌بیت‌های غزلیات حافظ»

شب پایانی ویژه‌برنامه‌های مرکز حافظ‌شناسی به‌مناسبت بیست‌وپنجمین یادروز حافظ

پنجمین شب از ویژه‌برنامه‌های مرکز حافظ‌شناسی به‌مناسبت یادروز حافظ

ویژه‌برنامه‌ی سخنرانی‌های علمی هنری یادروز حافظ در ۲۱مهرماه

پروفسور حجابی کرلانگیچ، دارنده‌ی ششمین نشان درجه‌ی یک علمی حافظ‌شناسی

سخنرانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مراسم اعطای ششمین نشان درجه‌ی یک علمی حافظ‌شناسی

اعطای ششمین نشان درجه‌ی یک علمی حافظ‌شناسی به پروفسور حجابی کرلانگیچ