نشریه‌ی عمومی آینه‌دار جمال

نشریه‌ی آینه‌دار جمال، نشریه‌ی عمومی مرکز حافظ‌شناسی-کرسی پژوهشی حافظ است که باهدف اطلاع‌رسانی بهتر اخبار فرهنگی و فعالیت‌های مرکز و همچنین فراهم‌سازی بستری برای انتشار متمرکز مطالب و رویدادهای مرتبط با حافظ و حافظ‌پژوهان، از بهار ۱۳۹۸ به‌صورت فصلنامه منتشر می‌شود.

حافظ‌دوستان می‌توانند، مطالب خود را در پیوند با حافظ، برای چاپ در این نشریه، به آدرس الکترونیکی مرکز حافظ‌شناسی، به‌نشانی hafezstudies@gmail.com ارسال نمایند.

نسخه‌ی الکترونیکی تمام شماره‌های این نشریه، در این بخش از پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز حافظ‌شناسی، در دسترس علاقه‌مندان است.

 نشریه‌‌ی آینه‌دار جمال ۸، زمستان ۱۳۹۹، (با ضمیمه‌ی نوروز ۱۴۰۰)

نشریه‌ی آینه‌دار جمال ۷، پاییز ۱۳۹۹

نشریه‌ی آینه‌دار جمال 6، تابستان ۱۳۹۹

نشریه‌ی آینه‌دار جمال 5، بهار ۱۳۹۹

نشریه‌ی آینه‌دار جمال 4، زمستان ۱۳۹۸

نشریه‌ی آینه‌دار جمال ۳، پاییز ۱۳۹۸

نشریه‌ی آینه‌دار جمال ٢ تابستان ۱۳۹۸

نشریه‌ی آینه‌دار جمال ۱ بهار ۱۳۹۸